PhotoFiltre Studio je populární grafický editor zdarma

Estimated read time 4 min read

PhotoFiltre patří mezi nejvyužívanější grafické editory, které jsou dostupné zdarma. Jeho hlavní výhodou je velké množství nástrojů, které podporuje, a také jeho nenáročnost na systém. S PhotoFiltrem je možné vytvářet pokročilou grafiku i s horším systémem a dosáhnout vynikajících výsledků. Zpracovávat je možné obrázky v dávkách i jednotlivě, kromě obrázků jsou zde obsaženy i nástroje pro úpravu fotografií. Aplikace je ideální i pro vytvoření web designu nebo třeba grafiky do hry.

Ukázka práce s programem

Nyní si ukážeme některé z mnoha nástrojů, které PhotoFiltre obsahuje:

Filtry

Jeho široký rozsah filtrů umožňuje začínajícím uživatelům, aby se seznámili se světem grafiky.
Můžete zde najít standardní funkce pro úpravu (jas, kontrast, barvy, saturace, gama
korekce) a také umělecké filtry (akvarel, pastely, tuš, pointilismus, puzzle efekt).

Ukázka práce s filtry

Vektorový výběr

PhotoFiltre Studio používá dva typy vektorových výběrů. První typ používá automatické tvary
(obdélník, elipsa, trojúhelník, kosočtverec, zaoblený obdélník). Druhý typ využívá
laso a polygon. Oba umožňují vlastní  styl kreslení tvaru ručně nebo pomocí
řady linek. Každý výběr je možné uložit do samostatného souboru, který může být použit později.

Kartáče a štětce

PhotoFiltre Studio některé standardní kartáče (kulaté a hranaté v různých velikostech), ale také
některé v různých formách (šikmé linie, vlastní tvary, ).
Volba duhového kreslení umožňuje kreslit přechod na řádku. Dále jsou k dipozici 3D kreslící nástroje, pastely a křídy.

Ukázka kreslení s kreslícími nástroji

Vrstvy

Každý obrázek nezávislé vrstvy. K dispozici jsou tři náhledy:
Standardní velikost
Velká velikost
Neviditelný
PhotoFiltre Studio zvládne několik typů vrstev:
Bitmapa: (např.: operace kopírovat a vložit)
Typ textu: Dynamický, může být upraven kdykoli
Nastavení typu: nabízí gammu, kontrast a další
Typ barvy: poskytuje zobrazení neviditelnosti
Bitmapovém nebo textovém režimu je možné vrhat i stíny.

Práce s vrstvami

Automatické vyplňování

Uživatel může kreslit objekty, které budou automaticky vyplňovány barvou, může jít o polygony nebo jakékoliv jiné tvary.

Vymazávání

Velmi účinný pro vytvoření prázdné kreslící plochy, tento nástroj může být použit i jako štětec, ale místo toho, aby
se dané místo vyplnilo barvou, tak je vymazáno. Vymazané místo se zobrazí jako průhledné. V příadě, že se pod obrázkem nachází druhá vrstva, tak je vidět namísto té první.

Nástroj pro vymazávání

Zneviditelnění, převod do alfy

Jedná se o nástroj, který dokáže obrázek nebo fotku částečně zneviditelnit a tím vytvořit průhlednost. Množství průhlednosti se určuje v procentech.

Tvorba GIF animací

PhotoFiltre nabízí i možnost vytvoření jednoduchých animací ve formátu GIF. Animace se skládají z okének, jejichž množství a podobu si určí sám uživatel.

Tvorba GIF animací

Tvorba Ikon

Zajímavým nástrojem je vytváření vlastních ikon. Ikony je možné vytvářet ve všech velikostech a jsou podporovány také všechny barvy.

Tvorba ikon ve PhotoFilteru

PhotoFiltre nabízí mnohem více nástrojů, toto byl pouze výčet některých z nich. Je to aplikace, která je vhodná pro začátečníky i pro pokročilejší grafiky. Lze ji použít i pro slabší počítače a výhodou je i její malá velikost. Program PhotoFiltre Studio je možné stáhnout níže.

           (11MB)

Další články

Další články autora