Tvorba deskových her: Díl III.

Estimated read time 4 min read

V minulém díle jsme si představili nejrůznější typy deskových her, kterými se můžete při své práci inspirovat a které představují různé formy pojmutí deskových her. Je velmi důležité celou tvorbu deskové hry řádně promyslet a hlavně nespěchat.

Jelikož se jedná o poměrně složitou záležitost, mohli by jste se dostat do slepé uličky, ze které by již nebylo návratu a celé Vaše snažení by vyšlo vniveč. Nyní si povíme něco o nápadech, jak s nimi pracovat, hodnotit je a kde čerpat inspiraci.

Nápad
Při získávání nápadů se můžete inspirovat kdekoliv. Pro samotný herní princip je vždy vhodné čerpat z hry, kterou již znáte a její herní systémy plně chápete a baví Vás. Takovýto herní systém lze poté převést i do Vaší hry s přidáním, či pozměněním herních mechanismů tak, aby byla samotná hra odlišná. Další možností jak začít hru budovat je určení si tématu a příběhu, v rámci kterého se bude celá hra odehrávat. Při takto vytvořených námět pak jen budete budovat herní mechanismy přímo okolo příběhu a bude pro vás jednoduší vymyslet, jak bude samotný příběh pravidla hry ovlivňovat, popřípadě i určovat vztahy mezi jednotlivými hráči. Příkladem: Pokud chcete udělat hru o Zombie, můžete vytvořit scénář útěku pro všechny hráče, popřípadě scénář rozdělení hráčů na zombie a na prchající lidi. Při zvolení tématu se také nebojte nahlížet do tematických knih, kde můžete taktéž nabrat spoustu informací.

1

Důležitým pravidlem je tedy vždy vybírat téma ke kterému máte blízko, o kterých toho hodně víte, a hlavně takové, které nebudou mít příliš složitou strukturu, která by se jen velmi obtížně převdla na hrací desku.

Co s dobrým nápadem?
Pokud si myslíte, že ten správný nápad již máte v hlavě a nic mu nechybí, začněte zapisovat. Je důležité převést všechny myšlenky a vlastně vše co je spojeno s hrou na papír. Vaše první myšlenky budou jen velmi hrubé a budete muset dávat pozor, aby jste se sami nezamotali do vlastních nápadů. Při usměrňování myšlenek Vám také pomůže vždy si zapsat, v co by měla jednotlivá myšlenka vyústit a jaký to bude mít dopad na hru. Pokud nebudete schopni myšlence její funkci přiřadit, prozatím na ní zapomeňte.

2

Dávejte si otázky, na které si i okamžitě odpovídejte. Otázky by měly vypadat asi takto:
Pro kolik hráčů bude hra určena?
Jak dlouho by měla hra trvat?
Jaké možnosti bude hráč mít, a kdy se mu naskytnou?
Jak kdy bude mít hráč možnost volby?
Jak bude hráčova volba ovlivňovat ostatní hráče?
Jak budou hráči na sebe vzájemně působit?
Existují nějaké možnosti, které mohou být způsobeny jedním hráčem, ale ne ostatními?
Jak bude hra postupovat?
Co je cílem protihráče?
Jak může hráč vyhrát?

 

Další články

Další články autora