Tvorba her v Adventure Game Studio – 6. část

Estimated read time 4 min read
 Program AGS, aneb Adventure Game Studio, je určen v první řadě ke tvorbě klasických spritových nebo kreslených 2D adventure her provedených v typickém klikacím rozhraní a to takovém, jaké znáte třeba z adventur ze série o Indiana Jonesovi či Monkey Islandu. Při troše snahy se z něj určitě dají vyždímat vpravdě neuvěřitelné věci.
Jak na omezení chůze a správné vykreslení?
U aktuální místnosti je nyní nutné provést důležitou věc – jde nám o to, vyplnit místa dané obrazovky, a tak jednoznačně specifikovat, kde chceme, aby se postavička mohla pohybovat. Ve hře se provádí neustále kolizní test s postavičkou a to konkrétně u její spodní polovičky (nohou). Je tedy určitě moudrým krokem, nechat místa, kam lze jít, o trochu menší, nežli je potřebné je mít, jelikož jinak bychom se dočkali (obvykle) nežádoucího efektu, při němž postavičce přečnívají nohy o pár pixelů do okolní grafiky.
14
Pro začátek sáhněte do nástrojů v horní části obrazovky a vyberte si ten, na němž je napsáno „Line“. Nyní s jeho pomocí namalujte přímo do obrazovky plochy, na nichž chcete, aby se v jejich rámci postavička držela. Pozor! Jelikož se jedná o spojitý útvar, je nezbytné, aby se všechny čáry překrývaly a uzavíraly navzájem! Jestliže jste tedy na řečený detail nezapomněli ani vy, pak hned nato sáhněte opět do nástrojů nahoře pro nástroj jménem „Fill“ a klepnutím dovnitř útvaru vyplňte prve nakreslenou a orámovanou plochu.
Celá oblast, jakou jste dříve ohraničili, by se nyní měla proměnit na modrý odstín. Pakliže se proměnila na modrou celá obrazovka, značí to, že jste někde nedotáhli čáry, takže klepněte popřípadě v nástrojích či menu na „Undo“ (vrácení posledního editačního kroku – jde mimochodem použít vícekrát), opravte problém a pak zkuste vyplnit znovu. Při kreslení výplně nemusíte pouze malovat a používat Undo, lze taktéž, stejně jako v grafických editorech, levou myší kreslit a pravou mazat.
Místa za obrazem
Dalším pojmem, jenž si musíme v souvislosti s naším zácvikem chtě-nechtě zavést, je tzv. „walk-behind area“ aneb po našem „Místa za obrazem“ či také „Místa, za nimiž je nutno postavičku skrýt“. Je to věc, kterou byste určitě neměli podcenit, jednak totiž díky ní vypadá vše ve hře hned více realisticky a v neposlední řadě to dodává i na profesionalitě. Nuže, co se tím vlastně rozumí v praxi? Tyto oblasti jsou taková místa, kde se vám postavička bude vykreslovat za pozadím. Pro příklad – na našem screenu ze Space Questu by hráč neměl být viděn tehdy, když zajde za ten oblouk vpravo.
15
Z rozevíracího seznamu nahoře vlevo vyberte proto nyní „Walk-behinds“, nelekněte si přitom toho, že zmizely místa, kam lze jít a opět vidíte pouze originální grafiku, bez obav, je to v pořádku. Místa za obrazem kreslíte úplně stejně jako v předchozím případě prostory, kam jde jít, nyní to ale logicky není uprostřed místnosti, ale vpravo. Jelikož se vše provádí stejným způsobem i zde, máte přirozeně pořád k dispozici i stejné editační nástroje, editace by neměla tudíž být žádným výraznějším problémem.

Další články

Další články autora