Tvorba her v AGS – 22. část – Rozhovory podrobněji

Estimated read time 4 min read
Jsme u dalšího pokračování návodu pro tvorbu her v AGS. Pokud naše díly sledujete, tak už můžete sledovat značné pokroky, doufáme, že i vám se tvorba daří podle plánů. V posledním díle jsme skončili u rozhovorového okna, takže tam pochopitelně i dnes zahájíme.
38
Konverzace jsou v AGS tvořeny tzv. Tématy. Téma je v jiném úhlu pohledu pak prostá sada věcí, o níž uživatel může mluvit (nikoliv nutně hned všechny dostupné, že ano…). A funguje to velmi prostě, hráč si zvolí Téma a spustí se příslušný dialogový skript.
Každé Téma může obsahovat cosi jako „startovní text“ – to je text, jenž se zobrazí vždy a těsně před tím, nežli jsou hráči nabídnuty další větve rozhovoru. A stejný účel má i ono „Greetings!“ na začátku – bude to pro váš příklad první věc, kterou hráč z celého rozhovoru uvidí. Mimochodem, Téma se také někdy v AGS nazývá „Dialogem“, takže kdybyste někde v jeho rámci narazili na tento pojem, je to totéž.
Takže, upravte si nyní svůj první Dialog! Klepněte na tlačítko „Create new option“ vlevo přesně třikrát. Obratem si všimněte, že se v textu vpravo objevily i tři nové položky. Nyní se ujistěte, že zatrhávací box „Show“ je u všech aktivní – toto je důležitá věc k zapamatování: pakliže ano, budou tyto volby hráči hned viditelné.
Taktéž je nutno přiřadit aktuálnímu Dialogu nějaké jméno z prostého praktického důvodu – musíte k němu samozřejmě nějak ze hry přistupovat. Konvence v AGS praví, že dialogy se pojmenovávají jako „d“ + jméno nějaké. Tak třeba v případě „Merchant“ to bude „dMerchant“. Zadejte proto toto jméno na panelu vlastností jako označení Dialogu.
Nyní do trojice textových boxů vložte nějaký text, pro příklad něco takovéhoto:
39
 
A když už jste v tom, vytvořte si hned i další stránku dialogu: pravou myší klepněte na „Dialogs“ a přidejte sem „New Dialog“. Objeví se rázem „Dialog 1“, takže na něm ihned poklepejte myší + vytvořte ještě, stejně jako v předchozím případě, trojici voleb a napište i tam texty. A ještě v panelu vlastností změňte jeho jméno z „dDialog1“ na „dWares“.
 
Nyní přejděte zpět k prvnímu dialogu (nahoře v Tab Baru že ano) a podívejte se u něj na jeho skript. Jak vidíte, je to velmi jednoduchá záležitost – prostě „@“ udává vždy jinou startovní polohu pro daný text. A je tu samozřejmě i „@S“, jenž odstartuje řeč standardně. Takže zrovna u „@S“ bude nutno zadat „Greetings!“.
 
Samotné skriptování je jednoduchost sama a má obecně tuto formu: 
 
SKRIPTOVE_JMENO: „Váš text“
 
Takže mezi „@S“ a „@1“ vložte pár prázdných linek a pak sem zadejte („EGO“ jste vy!):
EGO: „Greetings!“
MERCHANT: „Hello there!“
return
Ve skriptu je dobře vidět používání skriptových jmen postaviček (bez „c“) a ještě, proč je tam vlastně ten „return“? Na určitém místě skriptu přirozeně budete chtít, aby se jeho provádění ukončilo a vrátilo se vše zpět do hry. No a právě k tomu „return“ slouží.

Další články

Další články autora