Unity – Komponenty

Estimated read time 3 min read

Samotný program Unity již není třeba představovat více se o něm dočtete zde. Při práci v něm je nutno zapojit přece jen trochu té představivosti a myšlení na bázi architektury. Oproti ostatním objektově orientovaným programům Unity vytváří objekt z jednotlivých komponentů, kterým je nutno přiřknout určitou funkci, při jejímž výběru je již zapotřebí mít dopředu promyšlený výsledný efekt, kterého chceme docílit.


Pojďme si nyní říci co vlastně takový komponent je. Komponent může být chápán jako součástka stroje, která plní svou specifickou funkci a vyžaduje co nejmenší využití zdroje. Tyto jednotlivé komponenty poté dohromady tvoří systém a obvykle plní jeden cíl, avšak s různým druhem výsledku v závislosti na tom, v jakém systému v daném okamžiku pracuje. Hardwarovým příkladem takovéhoto systému může být například ovladač k Xboxu, kdy každé tlačítko má svou určitou funkci a záleží na hře, jak ta s touto funkcí naloží. Tedy jeden komponent může mít nekonečné množství funkcí v závislosti na systému.

component-inspector-02
Unity umožňuje kontrolu každého takto vytvořeného systému samostatně v okně, kde může být upravován jeho kód či celý herní objekt a rovnou vidíme jak se nám změny reflektují v reálném zobrazení. Tyto vlastnosti si můžete snadno zobrazit v panelu Inspektor, ve kterém vidíme veškeré položky v systému, jejich vlastnosti a umožní nám i rychlé zásahy do samotných funkci, což vidíme přímo ve spuštěné hře.

components-enemy-behavior

Takže je možné hru ladit přímo za běhu, což je obrovská výhoda. Veškeré změny je možno provádět v několika sekundách, takže se tvorba hry bude rychle posunovat kupředu. Inspektor Vám také umožňuje výběr hned ze dvou cest, buď se budete držet starého dobrého kódování, nebo můžete využít jednoduchého systému přetahování komponentů přímo z lišty do okna. To samé platí i pro vlastnosti, které taktéž najdete v liště a můžete s nimi jednoduše operovat.

unity-inspector-01
Samotné zařazování komponentů v Unity, vymýšlení jejich vlastností a následný efekt celého systému, který komponenty dohromady tvoří, je poněkud složitější záležitostí a práce s tímto programem bude vyžadovat cvik a trochu zkušeností. Pokud si však vyhrajete s veškerým nastavením a promyslíte výsledný efekt do posledního detailu výsledek bude strhující.

xbox-controller

Další články

Další články autora