Úvod do programovacího jazyka Perl + stažení

Estimated read time 4 min read

Perl, (neboli také Practical Extraction and Reporting Language) je univerzální programovací jazyk s velkým počtem knihoven, použitím a zdroji. Jedná se o jeden z nejvíce diskutovaných a používaných jazyků na internetu, lze ho použít prakticky pro cokoliv, díky tomu si vysloužil i vtipnou přezdívku „švýcarský nůž“.

Samotný jazyk Perl poprvé vymyslel vývojář Larry Wall v roce 1987 jako obecný jazyk pro účely Unix skriptování, aby byla jeho práce jednodušší. Ačkoliv tento jazyk předčil svou dobu, tak zatím prodělal více než 20 let intenzivního vývoje, změnilo se dokonce i celé jeho jádro a nyní máme k dispozici jeho poslední verzi, tedy Perl 6. Jak již bylo řečeno, tak Perl má široké využití, používá se často pro tvorbu CGI skriptů a také v bioinformatice.

Klady Perlu

Jedná se o naprosto volný jazyk, který je možné používat pro komerční i nekomerční použití, to především díky jeho GNU licenci. Programování s Perlem je velmi efektivní, vyžaduje méně řádků kódu a tím pádem je vhodný i pro programy s pomalejším během. Je využitelný pro všechny základní opareční systémy a práce s jeho textem je velmi snadná, snadno se pracuje i se značkovacími jazyky HTML, XHTML a dalšími. Vývoj v něm je velmi rychlý a není nutné ho kompilovat nebo nijak linkovat, kompilace probíhá automaticky při každém spuštění a další kódy se jednoduše přidají a zkompilují sami. Jazyk je stabilní, jeho procedury jsou volány dynamicky a jemožné pro něj používat inline C/C++ nebo externí C/C++ knihovny skrze XS nebo SWIG. Perl umí bez problému pracovat se zakódovanými daty využívanými například při obchodních transakcích. Perl lze využívat i jako součást serveru, výhodu to přináší především v tom, že se výrazně zrychlí. Je dostupný pro více než 18000 modulů z třetích stran v rozhraní CPAN (Comprehensive Perl Archive Network). Všechny moduly jsou standardizvané, tedy i jejich třídění, dokumentování a samotná instalace. V programovacím jazyce Perl lze najít mnoho dalších výhod, sami vyplynou především při práci s kódem, kdy uživatel zjistí, že je vlastně velmi snadná.

Ukázka práce s Perl kódem

Zápory Perlu

Ačkoliv je jazyk velmi pokročilý, tak se lze setkat i s negativními ohlasy, jazyk je například nevhodný pro samotnou výuku programování. Problémem bývají například destrukce kruhových odkazů a také spotřeba paměti, díky čemuž se jazyk stává v mnoha případech neefektivní. Při psaní je také nutné brát větší zřetel, je velmi snadné se dostat do situace, kdy se píše zcela nesrozumitelný kód.

Záporů není mnho, ještě by stála za zmínku jedna velká výhoda a tou je snadná dostupnost skriptů a výukových materiálů, které lze snadno nalézt přímo na oficiálních stránkách tohoto jazyka. Podívejte se na podrobnou dokumentaci přímo na stránkách Perlu, samotný Perl si můžete stáhnout níže.

   (27MB, Windows)

(15MB, Linux)                                      (15MB, MAC)

 

Další články

Další články autora