Začátky s Game Makerem – tvorba prostředí

Estimated read time 5 min read

Game Maker je brán jako jeden z programů, se kterými je prvotně vhodné začít při tvorbě her. Nejedná se však o jediný program, se kterým mohou hry tvořit začátečníci, na našem portále jich lze nalézt hned celou řadu. Dnes si ovšem povíme o základech Game Makeru, nebo tedy spíše si předvedeme, jak udělat první krůčky k vytvoření prostředí jednoduché hry v tomto programu.

Grafika / Sprity

Začneme vytvořením grafiky. Pokud to s grafikou moc neumíte vystačí vám sprity, které máte nainstalované se samotným programem. ( C/…/Program Files/GameMaker/Sprites/… ). Tam si můžete vybrat předem nastavené obrázky takzvané sprity.
Klikněte na tlačítko „Create a sprite 0 >Load sprite“ a vyberte obrázek kuličky. Pro pozdější lepší orientaci si do „name“ napište kulička, poté klikněte na „ok“. Stejným postupem přidáme postupně ostatní grafiku (zeď,vlajku) a všechny ostatní objekty, které chcete, aby ve hře hráli roli.

1

2

 

Pozadí / Backgrounds
Dalším prvkem bude pozadí místností, to přidáme pomocí „Add a Backround“  3 opět si můžeme vybrat z již nainstalované grafiky tentokrát ve složce /Backrounds/ pokud ale umíte tvořit pozadí, jste zdatní ve photoshopu nebo máte nějaké pozadí stáhlé, není problém je přidat. Stačí jen kliknout na „Load background“ a nalézt jej ve svém počítači.

4

Objekty / Objects

Teď to teprve začne – musíme každému objektu určit jaká je jeho funkce, kde má stát, jak se má pohybovat  a

další věci … k tomu slouží tlačítko „Create an Object“ 5
Začneme s objektem zeď – přidáme si ji pomocí tlačítka vedle <no sprite> , do kolonky „name“ zase napíšeme zeď a jediné co budeme nastavovat je, že zaškrtneme Solid ( to znamená, že daný objekt bude „napevno“ a nebude se hýbat, padat či cokoliv jiného )
6

Stejně přidáme i kuličku, ale tentokrát nebudeme nastavovat „Solid“ , ale klikneme na „Add event“ ( eventem zadáme kuličce příkaz a v actions jakou akci provede ) vyskočí nám tabulka a my klikneme na příkaz

Keyboard > Left“. Teď přetáhneme do pole „Actions“ první ikonku z „Move“ a to „Move fixed“, v ní klikneme na šipku vlevo a do kolonky „Speed“ zadáme číslo 5 nebo jakékoli jiné číslo ( tím jsme zadali, že po stisknutí šipky vlevo na klávesnici se kulička bude hýbat doleva rychlostí 5). Logicky nastavíme i pohyby vpravo, dolů a nahoru – znovu „Add event > Keyboard > Right“ přesunout z „Move fixed > šipka vpravo, speed 5“. Opět „Add event > … Up – nahoru , Down – dolů“. Pohyb kuličky máme zasebou teď musíme nastavit, že při kolizi se zdí se kulička zastaví – do eventu: „Add event > Collision > zeď“ do actions: „Move fixed“ > a zaškrtneme pouze prostřední čtvereček – to znamená, že při kolizi se kulička zastaví a nebude se nikam pohybovat. S kuličkou je to prozatím vše takže dáme „OK“.

7

Na řadě máme poslední objekt – vlajku. U ní také zaškrtneme „Solid“, do eventu: „Collision > kulicka“ do akce: Přesuneme se na panelu vpravo do „main1“ a přetáhneme ikonku „Next room“ ( jít do další místnosti tzn. po sebrání vlajky nás to pošle do dalšího kola ). Do efektu ( transition ) můžete nastavit co chcete – já dal Create from center ( vytvořit ze středu ).
8

To je s objekty vše, takhle nějak to zatím má vypadat:

9

 

Místnost / Room

A poslední věcí bude udělání místnosti – levelu. Klikneme na  qwertzCreate a Room“ ( přidat místnost ). V horní liště máme napsáno Snap X a Snap Y – pro lepší přehlednost do obou nastavíme číslo 24. Teď už můžeme začít umisťovat objekty – klikneme na „objects“ – vybereme zeď a uděláme místnost, potom přidáme kuličku a vlajku – je jen na vás, jak si místnost upravíte podle vašich představ a fantazie. Ještě přidáme pozadí – backrounds > tlačítko vedle <no backrounds> a vyberete si nahrané pozadí. Místností můžete udělat kolik chcete vždy přes „Add a Room“.

Zde přikládám ukázkovou místnost:

10

A jako úplně poslední věc vytvoříme .exe  soubor abychom hru mohli hrát i „mimo“ GameMaker. Ten vyvoříme přes File > Create Executable

 

Další články

Další články autora