GameMaker: Studio – 6. část – Kolize se zvukem

Estimated read time 3 min read
Máme tu pokračování návodu na vytvoření hry v enginu GameMaker: Studio, se kterým si pohodlně vytvoříte hry pro  Windows, iOS, Android nebo třeba HTML5. Když bude vaše hra opravdu dobrá, budete ji moci klidně i prodat. Nežli se ale dostanete do tohoto stádia, bude to ještě chvilku trvat, takže, s chutí do toho!
V minulém díle jsme řešili objekt hlavního hrdiny-klauna a jeho akce a události, dnes si probereme jako další Event týkající se kolize se zdí. Jde nám přesněji o to, aby se po nárazu přehrál zvuk odražení a klaun byl vrácen zpět do hry na pole. Ke splnění řečeného následujte tyto kroky:
1. Stiskněte tlačítko s nápisem „Add Event“, poté v „Event Selectoru“ vyberte „Collision Event“ + k němu ještě vyberte „obj_wall“. Jak vidíte, kolizní Event je nyní přidán mezi herní Eventy.
2. Přidejte do Akcí (pozor, již seznam vpravo) k právě vytvořenému Eventu ikonu znázorňující Akci „Bounce“, kterou najdete zcela vpravo na záložce „Move“ a sekci „Jump“.
T1_Bounce_Action
3. Ponechte pro tuto Akci výchozí nastavení, jelikož tentokrát nepotřebujete precizní počítání odrazů a ano, chcete odrazy od pevných (Solid) objektů.
4. Stiskněte „OK“ a tím potvrďte i zavřete formulář najednou.
5. Vyberte z Akcí vpravo záložku „Main1“ a přesuňte mezi Akce ještě další z nich – „Play Sound“.
6. Všimněte si, že jakmile přesun další Akce dokončíte, ta se hned zapíše automaticky jako další Akce pro příslušný Event. Akcí můžete mít kolik chcete a samozřejmě se budou provádět v pořadí, v jakém si je zadáte!
7. S seznamu Akcí vyberte prve zadaný „Play Sound“ a klikněte u něj na ikonu, jakou vidíte zde dole:
T1_PlaySound_Action
8. Z nabídnutého seznamu poté vyberte „snd_bounce“, vlastnost „Loop“ nechte na „False“ (chcete jistě přece, aby se zvuk přehrál pouze jednou).
9. Stiskem „OK“ uložte a zavřete.
Tak to bychom měli Event pro kolizi se zdí. Jak sami vidíte, tento se již sestává ze dvou Akcí, přičemž jedna má na starosti odražení a druhá přehrátí zvuku. Mezi Akcemi můžete libovolně přepínat, měnit jejich pořadí, mazat je či jim měnit nějaké z vlastností.
Některé z akcí, které přidáváte (přehrátí zvuku namátkou) sice nejsou pro hru vysloveně nepostradatelné, ale určitě zvýší prvotní dojem z jejího provedení. A když přijde na věc, i podobný jednoduchý projekt by měl být pro potenciální hráče profesionální a lákavý. Při testování nápadů ale pochopitelně nevadí, když načas odložíte pozlátko.
Příště se podíváme na Eventy týkající se ovládání myší, musíme také vytvořit herní level, přidat pozadí, animace, … No, čeká nás dlouhé léto! Mimochodem, zdá se vám to složité? A to uvažte, kdybyste si měli vše programovat sami – tj. psát přímo a nejen takto sestavit (relativně) pohodlně z dílů!

Další články

Další články autora